Som du ser är bloggandet pausat (pga för hög arbetsbelastning…). Läs gärna några at de tidigare inläggen.… Read More


Nu startar SICS Swedish ICT, i partnerskap med Luleå tekniska universitet, första fasen av den nationella storskaliga datacenteranläggningen för test och experiment av moln och big data teknik som planerats en tid. Datacentret går under arbetsnamnet SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment). Syftet är att stödja alla universitet och industriföretag i Sverige med… Read More


– Kompetensbristen uppstår när analyserna av big data går från specialistfunktioner till allt fler delar av företagen. Det behövs också en annan typ av kunskap: i stället för den nischade statistik- och teknikkompetensen behövs nu affärsförståelse och att kunna samverka över gränserna, säger Nick Myllan, chef för digitala analyser på Accenture i Europa, Afrika och… Read More


The exact figures aren’t important to Hirsch, the director of the New York City Labor Market Information Service, or LMIS. In her eyes, it’s the trends that are most useful, and she sees its value primarily as a way of ”keeping your finger on the pulse of industry demand.” Läs hela artikeln här… Read More